07:28
16 juli 2024

Het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen in Nederland is nog veiliger geworden

Het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen in Nederland is nog veiliger geworden. Na waarschuwingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben exploitanten van buisleidingen voor chemicaliën de veiligheidsknelpunten bij hun leidingen opgelost. Bijna de helft van de bedrijven had in eerste instantie de vereiste papieren of werkprocessen niet op orde.

In Nederland ligt ongeveer 18.500 kilometer aan buisleidingen onder de grond waardoor onder hoge druk aardgas, olie en overige stoffen (waaronder chemicaliën) worden vervoerd. De leidingen liggen door het hele land. Zo zijn er vanuit de Europoort en de Botlek tracés naar Duitsland, naar Delfzijl en naar de Belgische grens via Terneuzen.

In 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van kracht geworden. Dat moet ervoor zorgen dat deze ondergrondse leidingen voldoen aan strenge veiligheidsnormen. Gas- en olieleidingen moeten al vanaf 2014 aan die Bevb-normen voldoen, de leidingen voor overige stoffen sinds 1 juli 2017. Er zijn in Nederland 19 bedrijven met leidingen voor overige stoffen zoals tolueen, chloor, zoutzuur, waterstof en koolstofdioxide.

Kwetsbare objecten

Uit controles van de ILT bleek dat van deze bedrijven er negen hun zaken niet op orde hadden. Op sommige locaties lagen kwetsbare objecten als woningen binnen het risicogebied van de leidingen. Bij enkele bedrijven waren de risicoanalyses die de aanwezige veiligheidsmaatregelen moeten onderbouwen,  onvolledig. De inspectie droeg deze bedrijven formeel op om aanpassingen uit te voeren zodat ze zouden voldoen aan het Bevb. Dat hebben zij inmiddels gedaan.

In de meeste gevallen troffen de exploitanten maatregelen waardoor de risicocontouren rondom de leidingen kleiner werden. Denk bijvoorbeeld aan het extra markeren van de ligging van de leiding, extra procesbeveiliging, extra onderhoud, meer(interne) inspecties of het verlagen van de druk. In alle gevallen zijn de veiligheidsknelpunten opgelost. Er bevinden zich geen kwetsbare objecten meer in de gevarenzone rondom de buisleidingen.

Lees verder via Ilent

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *