11:08
11 april 2021

Het tij keren in notoire straten

Het tij keren in notoire straten

Sommige straten zijn berucht omdat er allerlei illegale activiteiten plaatsvinden, zoals drugshandel, illegale prostitutie, mensenhandel en illegale bewoning. De georganiseerde criminaliteit heeft er voet aan de grond. Bewoners en ondernemers worden geïntimideerd en bedreigd. Hoe kan je zulke broeinesten van criminaliteit aanpakken?

Bewoner van een notoire straat: “Er zijn een paar loungecafés op het moment en daar is nooit iemand binnen. Daar zie je nooit iemand binnen! (..) Dus dan denk ik van ja.. Dat pandje kost al gauw veel geld, hoe betaal jij je huur dan? (..) En iedereen kent iedereen. Want degene die in de shoarmatent zit aan de overkant, die zit hier ook achter de bar.”

In het onderzoek Notoire straten zijn 3 straten bestudeerd met uiteenlopende dubieuze ondernemingen en waar regelmatig allerlei ‘onguur volk’ te vinden is. Voor wijkagenten en straatmanagers zijn dergelijke straten een herkenbaar fenomeen. Het blijkt echter lastig om vermoedens van illegale zaken hard te maken, omdat de problematiek zich doorgaans achter de gevel afspeelt. Wijkteams hebben geen zicht op deze problematiek en richten zich vooral op zichtbare en veelvoorkomende criminaliteit. De recherche daarentegen gaat niet gebiedsgericht te werk, maar richt zich op personen of netwerken. De notoire straten die in dit onderzoek centraal staan dreigen daarom tussen wal en schip te vallen, terwijl uit het onderzoek blijkt dat het hardnekkige broeinesten van verschillende criminele activiteiten zijn. Een gebiedsgerichte aanpak is daar gewenst voor structurele verbetering.

Ook pandeigenaren en makelaars hebben invloed op de notoire straat
De onderzoekers interviewden professionals van gemeente en politie, bestudeerden beleidsdocumenten, open bronnen en gingen de straten in om ondernemers en bewoners te spreken. Bij de politie doken zij de systemen in om op adresniveau alle handhavings- en recherche-informatie te analyseren. Zo ontstond een beeld van wat zich afspeelt in de notoire straten, hoe professionals de problematiek kunnen herkennen en wat nodig is om het tij duurzaam te keren.

Lees verder via ccv-secondant.nl

Shanna Mehlbaum verzorgt op 12 december samen met Heidie Pols (Haags Economisch Interventie Team) de inleiding ‘Notoire straten & Ondermijning aanpakken in de praktijk’ tijdens het HCB Seminar ‘De Veilige Gemeente najaar 2019 – Waar liggen burgemeesters wakker van?’ zie voor meer informatie de website van het Haags Congres Bureau

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *