03:46
08 december 2022

Het stopformulier Verkenning van de werking van de registratie van staandehoudingen

De vraagstelling die ten grondslag ligt aan het onderhavige onderzoek, dat is uitgevoerd door Pro Facto, is:
In hoeverre blijkt op grond van de literatuur en documentatie dat zogenaamde stopformulieren bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van etnisch profileren? Zijn de mogelijk bewezen resultaten van het gebruik van stopformulieren te vertalen naar de Nederlandse politieorganisatie? Op welke punten zijn er daarvoor eventueel aanpassingen nodig?
Deze vraagstelling is beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen:

  1. Waar en hoe worden stopformulieren gebruikt?
  2. Wat is bekend over de werking van stopformulieren?
  3. In hoeverre draagt het gebruik van stopformulieren bij aan het tegengaan van etnisch profileren bij staandehoudingen?
  4. Welke condities zijn van invloed op de werking?
  5. In hoeverre is de elders geconstateerde werking te verwachten onder Nederlandse condities?

Lees verder via WODC – Het stopformulier Verkenning van de werking van de registratie van staandehoudingen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.