09:18
24 november 2020

Het kind als kwetsbaar en/of veerkrachtig? Over het recht op risico in het spel van kinderen

Het kind als kwetsbaar en/of veerkrachtig? Over het recht op risico in het spel van kinderen

De onvoorspelbaarheid in het spel van kinderen is voor hen tevens de aantrekkingskracht: wat als het anders gaat, wat als het fout gaat? Die onzekerheid geeft het spel spanning en de uitdaging die het kind nodig heeft om grenzen te verleggen en verder te komen. In de praktijk heeft Martin van Rooijen gezien hoe risico in het spel kinderen telkens een stapje verder brengt, maar dat zij altijd meer kunnen dan je als volwassene denkt. Wat wij ook uit de praktijk weten, is dat ouders en begeleiders risicospel vaak té spannend vinden.

Kinderen kunnen in hun spel belemmerd worden door overbescherming, regels, protocollen en meer. Een beter inzicht in de factoren die hierbij een rol spelen kan bijdragen aan de kwaliteit van het (buiten) spelen van kinderen. Voor mijn promotieonderzoek heb ik een literatuurstudie verricht om de factoren in kaart te brengen die invloed uitoefenen op professionals in hun houding ten aanzien van risico in het spel.

Deze factoren zijn achtereenvolgens:

  • de cultuur van risicomijding in de maatschappij,
  • regels en protocollen,
  • de relatie met ouders,
  • het eigen karakter,
  • het beeld van kinderen.

Lees verder via nivoz.nl

Meer leren van Marin van Rooijen en anderen? Doe 26 november online mee met de ‘NDKB 2020 – Doelgericht ontwerpen en inrichten van uw kinderopvang, basisschool of IKC’ georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *