06:50
28 juni 2022

Het interventiekompas legt onbewust gedrag bloot

Het interventiekompas legt onbewust gedrag bloot
Wat kun je doen om te stimuleren dat mensen wetten en regels naleven? Het Interventiekompas biedt zicht op de motieven, waarom ze zich er bewust of onbewust aan onttrekken of juist aan houden. Het gebruik van deze online tool vergt tijd en aandacht, maar in een later stadium kan het een boel frustratie en sanctiemaatregelen schelen.
Hoe zorg je er als handhaver, toezichthouder of beleidsmaker voor dat mensen het gewenste gedrag vertonen? Bijvoorbeeld: in een bepaalde woonwijk staan er steeds afvalzakken naast de daarvoor bestemde containers die worden open gepikt door de meeuwen. Hoe voorkom je dan dat een groot deel van de capaciteit van het inspectie- of handhavingsteam opgaat aan het controleren op bijplaatsing en opsporen van de overtreders? Achteraf aanpakken is dweilen met de kraan open. Daarbij, opleggen van sancties en boetes aan buurtbewoners, wekt chagrijn en gemopper. Ga goed na wat die potentiële overtreders nodig hebben, zodat zij hun afval wél in de daarvoor bestemde bakken gooien. Een deel van de oplossing kan zijn dat de ophaaldienst de vuilnispunten tijdig leegt en dat de containers binnen handbereik van de bewoners staan.
Lees verder via HetCCV – Het interventiekompas legt onbewust gedrag bloot

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.