11:40
10 mei 2021

Het goede leven van de burger wordt van de keukentafel geveegd

Als onderzoeker observeerde Vicky Hölsgens in ruim een jaar 87 keukentafelgesprekken. Na afloop interviewde ze de 24 generalisten en consulenten met wie ze meeliep over de rol van zingeving tijdens keukentafelgesprekken. Daar blijkt in de praktijk weinig van terecht te komen. Zingeving gaat over gebeurtenissen, relaties, doelen en onderliggende waarden die voor ons het belangrijkst zijn, die ons leven zin geven[i]. Ze bieden ons oriëntatie, een streven naar een ‘goed leven’[ii] Deze elementen zitten ook vervat in de drie decentralisaties. Ze stellen aandacht voor de mens achter zijn probleem in het vooruitzicht, zoals verwoord in de Memorie van Toelichting bij de nieuwe Wmo ( p.2): ‘Het is van belang de ondersteuning te richten op de persoon en diens omgeving in plaats van uitsluitend op diens aandoening, beperking of indicatie. Het welbevinden van mensen dient centraal te staan.’ De VNG (p.8) gaat nog een stap verder in en belooft existentiële nabijheid: ‘Centraal staat de vraag welke betekenis de burger aan zijn situatie en beperking geeft, hoe hij die ervaart’.
Lees verder via Socialevraagstukken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

een × 1 =