01:24
28 juni 2022

Het belang van én achter inburgering – Van opvang naar integratie van asielmigranten

Madelon Kloosterboer is winnaar van de Movisie Scriptieprijs 2015. Zij deed onderzoek naar de veronderstellingen achter het Nederlandse inburgeringsbeleid voor erkende vluchtelingen. Volgens de jury is haar scriptie ‘Het belang van én achter inburgering’ zeer waardevol. De jury zegt over de scriptie: ‘Madelon Kloosterboer haalt zorgvuldig en systematisch bijna alle aannames onderuit waar ons inburgeringsbeleid op is gebaseerd. Een zeer waardevol onderzoek, dat leest als een spannend boek’.

Onderzoeksvraag
In de scriptie staat de volgende vraag centraal: ‘In hoeverre is de beleidstheorie achter de Wet inburgering 2013 ten aanzien van erkend vluchtelingen houdbaar?’ Het onderzoek is gebaseerd op interviews met praktijkbetrokkenen, parlementaire stukken en wetenschappelijke literatuur.

Onderzoeksconclusie
Op basis van de bevindingen kan volgens mw. Kloosterboer worden geconcludeerd dat de beleidstheorie achter de Wet inburgering 2013 niet houdbaar is. Vrijwel geen van de elf veronderstellingen, die ten grondslag liggen aan de zeven ingevoerde maatregelen, komt overeen met hoe men in de praktijk merkt dat het werkt. In algemene zin kan daarom worden gesteld dat de ingevoerde maatregelen waarmee de eigen verantwoordelijkheid van vluchtelingen centraal zijn gesteld, waarschijnlijk nìet bijdragen aan de beoogde zelfredzaamheid en participatie in de samenleving, aldus Kloosterboer.

Lees verder via

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.