07:10
20 januari 2022

Herziening van het abonnementstarief in de Wmo: een goed idee? 4 experts reageren

Herziening van het abonnementstarief in de Wmo: een goed idee? 4 experts reageren

Begin december kwam de VNG met een voorstel voor een herziening van het abonnementstarief. Zij beargumenteren dat het abonnementstarief in de Wmo “de balans [heeft] verstoord om ondersteuning en zorg in te kunnen zetten voor de inwoners die dat echt nodig hebben.” (1) Ook het coalitieakkoord stelt dat de beschikbaarheid van voorzieningen onder de Wmo onder druk staat door het huidige abonnementstarief. (2) Maar is een herziening een goed idee? En lost het de huidige problemen op? Dennis van Tilborg, Gijsbert Vonk, Michiel Blom en Matthijs Vermaat reageren.

Dennis van Tilborg, advocaat maatschappelijke ondersteuning en zorg bij AKD
“De discussie zou veel principiëler gevoerd moeten worden dan uitsluitend de vraag of de eigen bijdrage in de Wmo 2015 weer inkomensafhankelijk zou moeten worden.”

Bij de invoering van het abonnementstarief is door de regering aangegeven dat dit mogelijk zou kunnen leiden tot een aanzuigende werking. Om die reden zouden de effecten van het abonnementstarief worden gemonitord.

Lees verder via sociaalweb.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

8 − 7 =