08:25
23 mei 2024

Herverdeling Rijksbijdrage onderwijskansenbeleid: Een misser van de Minister?

Herverdeling Rijksbijdrage onderwijskansenbeleid: Een misser van de Minister?

Meer transparantie over landelijke doelgroep
Onlangs heeft het CBS zichtbaar gemaakt in welke gemeenten de 15% peuters (en 15% basisschoolleerlingen) met het grootste risico op een onderwijsachterstand zich bevinden. Dit wordt de landelijke doelgroep genoemd (zie https://dashboards.cbs.nl/v1/onderwijskansen_180543/). Iedere gemeente weet dus nu precies hoeveel peuters zij hebben die tot die landelijke doelgroep behoren en dat biedt aanknopingspunten voor het gemeentelijk beleid.

Achterstandsscores bepalend voor omvang landelijke doelgroep
Het ministerie van OCW hanteert sinds 2019 een nieuwe manier voor de verdeling van de Rijksmiddelen die gemeenten gebruiken om de onderwijskansen van kinderen te vergroten (zie https://www.buitenhek.nl/minister-slob-maakt-keuze-voor-herverdeling-rijksbijdrage-onderwijsachterstanden-ruimte-voor-een-snellere-start. Voor de verdeling van deze GOAB-middelen heeft het CBS een model ontwikkeld dat de onderwijsscores per peuter berekent. Zo kan worden vastgesteld hoeveel peuters in Nederland, per gemeente en zelfs per wijk behoren tot de landelijke doelgroep voor een aanbod voorschoolse educatie (VE).

Lees verder via buitenhek.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *