07:35
10 december 2022

Herinrichten van contracten zonder opnieuw aan te besteden

Herinrichten van contracten zonder opnieuw aan te besteden

In de jeugdhulpregio Holland Rijnland hebben twaalf gemeenten (1) de krachten gebundeld om de jeugdhulp zo goed mogelijk te organiseren. De regio streeft naar het bieden van hulp en ondersteuning die zo dicht mogelijk bij het gezin en in het dagelijks leven ingebed kan worden. Om integrale ondersteuning en hulp op maat te kunnen bieden, stemmen de gemeenten (boven)regionaal met elkaar af en worden bepaalde opgaven gezamenlijk opgepakt. Naast het borgen van goede zorgkwaliteit, wil Holland Rijnland de transformatie van de jeugdhulp versnellen. Deze ambitie in combinatie met de financiële druk op het stelstel maakte dat er werd besloten om niet opnieuw te gaan aanbesteden maar om de contracten te hernieuwen. Binnen de open house systematiek was dit mogelijk. Lees in dit artikel hoe Holland Rijnland een inkooptraject doorloopt, zonder opnieuw aan te besteden.

Lees verder via sociaalweb.nl

Meer leren over als overheidsjurist over de Aanbestedingswet, Omgevingswet en uw omgang met documenten volgens de Woo en de AVG? Kom naar de HCB Seminarreeks ‘Juridische Update 2021’ die start op 12 november bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs en wordt georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.