04:22
05 oktober 2022

Expired: “Heffen we het Veiligheidsberaad vandaag op, richten we het morgen opnieuw in”

“Als 25 veiligheidsregio’s samen moeten we onszelf dermate relevant maken dat eenieder in Nederland
denkt: zij staan voor fysieke veiligheid. Zo worden we een vanzelfsprekende partner waar iedere
serieuze partij niet omheen kan. Dit kunnen we als veiligheidsregio’s alleen samen, niet solo. Dat
betekent trouwens niet dat we het alle 25 altijd met elkaar eens moeten zijn.”
Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, heeft een heldere visie op het Veiligheidsberaad, waar hij sinds 7 oktober 2016 voorzitter van is. Bruls volgt Geke Faber op die per 1 december stopt als burgemeester van Zaanstad en als voorzitter van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Een eerste kennismaking met de nieuwe voorzitter Veiligheidsberaad en Algemeen Bestuur IFV.

Positieve veiligheid
Bruls vertelt over zijn persoonlijke betekenis van veiligheid. “Wat ik jammer vind, is dat als we het
als overheid over veiligheid hebben, we vaak over ónveiligheid praten. Omdat we onveiligheid willen
voorkomen. Maar veiligheid is niet voor 100% te garanderen, want risico’s blijven er, dus laten we dit
relativeren. Ik ben voorstander van ‘positieve veiligheid’. Het gaat erom dat iedereen zich veilig voelt en zich daarnaar gedraagt. Als overheid moet je geborgenheid bieden en een veilig gevoel creëren. Ik noem het ook wel ‘subjectieve veiligheid’. Soms zeg je als overheid ‘let op’, maar iedereen kan ook heel goed zelf maatregelen nemen.” “Het Veiligheidsberaad vandaag opheffen, is morgen opnieuw inrichten.”
In dezelfde vergadering waarin Bruls als voorzitter werd benoemd, besloot het Veiligheidsberaad om een zelfevaluatie uit te voeren. Zorgen over het voortbestaan van het platform heeft Bruls niet. “De kracht ligt in de gezamenlijkheid. Heffen we het Veiligheidsberaad vandaag op, richten we het morgen opnieuw in.” “Het Veiligheidsberaad dient drie belangrijke doelen. Ten eerste behartigt het de belangen van de veiligheidsregio’s richting de politiek in Den Haag en ook in Brussel. Ten tweede worden er ervaringen gedeeld, belangrijk voor het lerend vermogen, en ten derde bespreken we belangrijke thema’s, zoals de Strategische Agenda, samenwerking tussen de verschillende hulpverleningsdiensten, maar bijvoorbeeld ook de opleidingen van de brandweer.” “Het stelsel van veiligheidsregio’s staat niet ter discussie.”
Het stelsel van veiligheidsregio’s staat volgens Bruls niet ter discussie in de zelfevaluatie: “We zijn een
volwassen club bestuurders en het is goed dat we onze verschillen en de gewenste richting bespreken, maar het stelsel van veiligheidsregio’s staat niet ter discussie. Ik ben sinds de start van het Veiligheidsberaad erbij betrokken en vind dat je je zegeningen moet koesteren.
Kijk eens waar we nu staan met elkaar.” Zelf heeft Bruls enkele aandachtspunten voor de
evaluatie: “Ik zou graag de omvang van de bestuurlijke thema’s, de frequentie van de vergaderingen en
bepaalde relaties – zoals met de VNG en Nationale Politie – willen bespreken.” “Opschaling van de veiligheidsregio’s vind ik ondenkbaar.”
Wat volgens de bestuurder geen optie is voor de toekomst, is schaalvergroting van de veiligheidsregio’s.
Bruls licht toe: “Ik ben absoluut geen voorstander van schaalvergroting en daar zal ik me ook zeker
tegen verzetten. De grootte van de regio’s is nu soms al discutabel, want veel rollen zijn zeer
lokaal georiënteerd. Denk aan de tienduizenden brandweermannen en –vrouwen. Hoe kan je op
nationaal niveau een betrouwbare werkgever zijn die hen geborgenheid en vertrouwen biedt? Opschaling vind ik ondenkbaar.”
Die couleur locale blijkt ook uit de oefeningen die Bruls in zijn veiligheidsregio doet. “Die laten allemaal zien dat kennen en gekend worden essentieel is bij een crisis. Ervaring in de regio, affiniteit met de streek en kennis van de lokale situatie is uitermate belangrijk. Het gaat om nabijheid van de overheid, zodat de juiste maatregelen getroffen kunnen worden.” Extra inspanningen Veiligheidsberaad voor draagvlak Het bestuurlijk acteren op verschillende niveaus – lokaal als burgemeester, regionaal als
voorzitter veiligheidsregio en landelijk vanuit het Veiligheidsberaad – ervaart Bruls soms als ‘best lastig’. “Ik begrijp dat sommige besluiten van het Veiligheidsberaad niet altijd even enthousiast
worden ontvangen door de besturen van de veiligheidsregio’s. Bijvoorbeeld de opleidingseisen
van brandweerpersoneel. Dit kost een regio geld en voelt wellicht als een opgedrongen besluit. Ik herken
die situatie in mijn eigen regio en dat is soms best lastig. Ik vind het dan aan het Veiligheidsberaad om
extra inspanning te leveren zodat besluiten gedragen worden.”
Bestuurlijke agenda
Bruls mist momenteel geen belangrijke thema’s op de bestuurlijke agenda van het Veiligheidsberaad.
“De Strategische Agenda is leidend. Nieuwe thema’s hiervoor zijn bespreekbaar want het is een dynamische agenda, maar laten we de huidige thema’s vooral eerst afronden. Het nieuwe thema, verminderd zelfredzamen, vind ik een mooi thema want het gaat hierbij weer om die subjectieve veiligheid. Het gevoel dat iedereen veilig is, ook verminderd zelfredzamen.” “Je kan je afvragen of de personele unie zo moet blijven.” Dat het Veiligheidsberaad ook het Algemeen Bestuur van het IFV is, noemt Bruls een bijzondere combinatie. “Het Veiligheidsberaad is een bestuurlijk platform en
het IFV een organisatie met een wettelijke taak. Beide besturen moet je eigenlijk los van elkaar zien want ze gaan over verschillende zaken. Ik sta dan ook open voor discussie om te kijken of het anders kan, want je kan je afvragen of deze personele unie moet blijven. Daar zal ik de komende periode rustig induiken nu ik het allemaal ‘vanbinnen’ kan bekijken.”

Bron: Magazine Veiligheidsberaad

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.