10:59
15 augustus 2022

Hebben politievrijwilligers nog toekomst in ons land?

Nederland is een land waar de inzet van vrijwilligers in hoge mate wordt gewaardeerd. Helaas geldt dat volgens de SMV niet voor de politie. De Reservepolitie is er na de oorlog gekomen om de reguliere politie te kunnen versterken in tijden van oorlog, oorlogsdreiging en buitengewone omstandigheden. In de jaren ‘60 werden deze omstandigheden echter minder aannemelijk geacht en ontstond er discussie over ofwel het opheffen van de Reservepolitie ofwel het inschakelen van de Reservepolitie bij het gewone politiewerk. Over het inschakelen bij het gewone werk waren de meningen – en nog steeds! – zeer verdeeld. Van meet af aan werd dat gezien als een bedreiging voor en verdringing van de beroepscollega’s. De SMV is altijd een groot voorstander geweest van de vrijwillige politie, omdat het  volledig past bij een beroep op burgers om hun eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid te nemen.

Lees verder via SMV

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.