12:47
04 oktober 2022

HCB Seminarreeks ‘Trends in Toezicht’ gestart

HCB Seminarreeks ‘Trends in Toezicht’ gestart

Afgelopen vrijdag, 20 september, vond het eerste seminar plaats in de geheel vernieuwde HCB seminarreeks Toezicht in Transitie 2019 – Trends in toezicht.

In deze reeks delen 5 experts uit wetenschap en praktijk hun inzichten en bevindingen op het gebied van actuele trends voor markttoezichthouders en inspecties.

Het eerste seminar werd verzorgd door Paul van Dijk, zelfstandig adviseur in de driehoek van regulering, toezicht en communicatie en Meike Bokhorst, senior wetenschappelijk medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en onderzoeker toezicht aan de Universiteit Utrecht.

Paul van Dijk behandelde een aantal trends; van de belangrijkste trends in 2018 tot een aantal nieuwe trends in 2019. Daarbij kwamen in hoog tempo onder andere (het ontbreken van) een kabinetsvisie op toezicht, de relatie tussen publiek en privaat toezicht, reflectief toezicht, regeldruk, samenwerking, responsief toezicht, de maatschappelijke functie van toezicht en het belang van onafhankelijkheid aan bod.

Na de koffiepauze in de schitterende Huygenskamer van het Koninlijk Instituut Van Ingenieurs in Den Haag nam Meike Bokhorst het stokje over. Haar bijdrage ging over ‘Omgevingsgericht toezicht op de semipublieke bestuurspraktijk’. Meike startte met een column uit de Volkskrant ‘Tevreden knort het toezichtsmonster’ van Koen Haegens . Dat maakte de discussie goed los.

Vervolgens zoomde zij nader in op de mogelijkheden om het machtsevenwicht tussen minister – parlement – toezichthouder te versterken, alsmede het machtsevenwicht intern tussen RvB – RvT – derde partijen. Waarna zij deze externe relaties en interne relaties aan elkaar verbond. En pleitte zij, aan de hand van casuïstiek, voor een ontwikkeling van transparantie naar responsiviteit bij toezichthouders.

Tenslotte gaf Meike een overzicht van de ontwikkeling van bestuursgericht toezicht en een aantal kansen en risico’s daar bij.

De deelnemers brachten hun eigen vragen, dilemma’s en gekozen oplossingsrichtingen in bij de genoemde onderwerpen. Hierdoor werd kennis niet alleen gedeeld maar ook vermenigvuldigd onder de deelnemers uit verschillende toezichthoudende organisaties.

De komende 3 seminars staan nog op de rol:

27 september
Samenwerking tussen publieke – en private toezichthouders, Dr. ir. Tetty Havinga, universitair hoofddocent, Radboud Universiteit

4 oktober
Internationalisering van het toezicht, Prof. dr. Esther Versluis, hoogleraar European Regulatory Governance, Maastricht University

1 november
Horizontaal toezicht, Prof. mr. dr. Lisette van der Hel RA, hoogleraar effectiviteit van toezicht, Nyenrode Business Universiteit

Zie ook de website van het Haags Congres Bureau.

Mocht u nog mee willen doen aan de reeks, stuur dan een mail naar info@haagscongresbureau.nl t.a.v. Elwin Veldhuis.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.