09:19
25 oktober 2021

HCB Seminar ‘De Veilige Gemeente 2021– Preventieve aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit’

HCB Seminar ‘De Veilige Gemeente 2021– Preventieve aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit’

Op 9 juni 2021 vindt het HCB Seminar ‘De Veilige Gemeente 2021’ plaats dat wordt georganiseerd door het Haags Congres Bureau en waar RONT Management Consultants een bijdrage aan mag leveren. Het seminar staat in het teken van de preventieve aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit.

Door: Frank van Summeren, adviseur bij RONT Management Consultants en spreker op het HCB Seminar ‘De Veilige Gemeente 2021’.

De aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit staat in het integraal veiligheidsbeleid van iedere gemeente met stip op een. Naast een criminaliteitsprobleem is ondermijning namelijk ook een (sociaal) maatschappelijk probleem. De gevolgen van ondermijning zijn groot voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Ondermijning is onzichtbaar en veelzijdig van aard en dit maakt het zo complex.

Verschillende buurten in Nederland staan op het kantelpunt om af te glijden waarbij het welzijn van de bewoners, de leefbaarheid van de omgeving en/of de veiligheid in het gedrang kunnen komen. Door een opeenstapeling van sociale en economische problematiek in kwetsbare buurten, kan een voedingsbodem voor ondermijning ontstaan. In deze kwetsbare buurten misbruiken enkele bewoners hun woonomgeving voor hun eigen gewin door kwetsbare buurtbewoners hand- en spandiensten te laten verlenen voor criminele activiteiten. Dit is met name verleidelijk voor kwetsbare bewoners wanneer deelname aan criminele activiteiten meer kansen biedt op economische en sociale stijging dan hun reguliere werkzaamheden. Het keren van deze ontwikkeling vraagt om een integrale aanpak met de nadruk op preventie om de weerbaarheid van de buurt en haar bewoners te bevorderen en tegelijkertijd de voedingsbodem voor ondermijning te reduceren.

Op het HCB Seminar ‘De Veilige Gemeente 2021’ komen verschillende praktijkvoorbeelden aan bod hoe concreet invulling kan worden gegeven aan een preventieve aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit. In Maastricht is er gekozen voor de aanpak van criminele families. Deze Maastrichtse aanpak heeft de voorbije jaren zijn vruchten afgeworpen. De personen die verantwoordelijk waren voor een groot deel van de criminaliteit zijn aangepakt en de veiligheid in de wijken is teruggekeerd. De focus van de aanpak is nu verlegd naar de kinderen om te voorkomen dat er straks een nieuwe generatie criminelen ontstaat. Op deze manier probeert de gemeente Maastricht te voorkomen dat criminaliteit generatie op generatie wordt doorgeven en dat kinderen op jonge leeftijd in de criminaliteit verstrikt raken.

In de gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost is er gekozen voor een locatiegerichte aanpak van overlast en onveiligheid. Het gebied Oud-Oost bestaat uit verschillende buurten waar er overlast is op bepaalde hotspots. Het gaat ondermeer om jeugdoverlast en drugscriminaliteit. Om bij te dragen aan het verminderen van door bewoners en ondernemers ervaren overlast, onveiligheid en criminaliteit is stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam een nieuwe werkwijze gestart. De locaties met hardnekkige overlast zijn in beeld gebracht en er wordt per plek bekeken wat nodig is om die terug te dringen en te proberen dit zo snel mogelijk te realiseren.

Op het HCB Seminar ‘De Veilige Gemeente 2021’ worden de opgedane kennis en ervaringen van ondermeer de gemeente Maastricht en de gemeente Amsterdam met de preventieve aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit gedeeld zodat veiligheidsprofessionals in andere gemeenten hier hun voordeel mee kunnen doen.

Leren over een preventieve aanpak van ondermijning? Kom 9 juni naar het HCB Seminar De Veilige Gemeente 2021 georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Leren over een Integrale Gebiedsgerichte Aanpak? Kom naar de 2-daagse HCB Cursus die start op 22 juni bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs in Den Haag.

NB De HCB seminars en cursussen worden online gegeven als fysieke bijeenkomsten nog niet mogelijk zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

twintig + negen =