06:39
24 mei 2022

Handreiking voor gemeenten: openbare orde en veiligheid asielopvang en huisvesting statushouders

Nederland heeft te maken met een verhoogde instroom van asielzoekers. De
instroom heeft veel impact op gemeenten. Gemeenten trachten in hoog tempo, in samenwerking met het COA, voldoende plekken te creëren om asielzoekers op te vangen. Ook werken gemeenten aan de huisvesting van statushouders. Dit leidt tot allerlei nieuwe vormen van groot- en kleinschalige opvang en huisvesting. Tegelijk tracht het lokaal bestuur tot zorgvuldige besluitvorming over de opvang en huisvesting te komen en de gemeenschap te betrekken.

Een belangrijk onderwerp hierbij is het waarborgen van de openbare orde en veiligheid. Zowel in de besluitvorming als bij de realisatie van opvang- of huisvestingslocaties zijn er risico’s op verstoringen van de openbare orde en veiligheid. We hebben de afgelopen tijd diverse voorbeelden gezien, van verstoringen van openbare raadsvergaderingen tot bedreiging van sleutelpersonen, en van geweld tegen opvangcentra tot geweld tegen individuele asielzoekers of statushouders.

Het is dan ook van belang om in de voorbereiding op besluitvormingsprocessen en op opvang of huisvesting aandacht te besteden aan het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Voorbereiding vraagt om het uitwerken van een veiligheidsaanpak, met

  1. preventieve maatregelen, gericht op het voorkomen van incidenten;
  2. afspraken over de respons, als zich toch incidenten voordoen; en
  3. het ‘doorleven’ van gemaakte afspraken met partners, zodat helder is wie wanneer wat doet.

Deze handreiking geeft handvatten om te komen tot een goede veiligheidsaanpak. De handreiking is op verzoek van OTAV opgesteld door het COT. De handreiking is beschikbaar op:

Het COT adviseert gemeenten en veiligheidspartners over openbare orde en veiligheidsvraagstukken. Zo ook rond asielopvang en de huisvesting van statushouders, onder andere als expert binnen de expertpool van OTAV. Indien u vragen heeft over de handreiking, stuur dan een email naar l.vandervarst@cot.nl

Eerder leverde het COT een bijdrage aan het opstellen van de Handreiking verhoogde asielinstroom. Een coproductie van de VNG, Nederlands Genootschap van Burgemeesters, het College van procureurs-generaal, de Nationale Politie, BZK en V&J.

Bron: COT

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.