04:51
29 november 2023

Handreiking ‘Interveniëren in criminele families’

Handreiking ‘Interveniëren in criminele families’

Met het boek ‘Interveniëren in criminele families’ willen de onderzoekers gemeenten en instanties inspireren die gaan werken met een op criminele families gerichte aanpak. De inzichten in het onderzoek vormen echter
geen draaiboek: criminele families hebben vergelijkbare kenmerken, maar zijn ieder voor zich ook uniek. Aandacht voor de situatie, context en maatwerk blijven daarom steeds het uitgangspunt. De inzichten zijn verzameld door jarenlange ervaring van de onderzoekers op dit
terrein, een literatuurstudie, deskresearch en zo’n 55 interviews met ongeveer 80 professionals die vanuit of in samenwerking met Nederlandse gemeenten bezig zijn met het (integraal) interveniëren in criminele
families. Dat waren onder andere projectleiders, beleidsambtenaren, afdelingshoofden Veiligheid en Zorg binnen gemeenten, maatschappelijk werkers, reclasseringsmedewerkers, Openbaar Ministerie, politie,
woningcorporatie en docenten.

In deze handreiking staan de drie hoofdlijnen hoe om te gaan met de aanpak van criminele families, waar het boek dieper op ingaat.

Lees verder via emma.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *