03:47
19 augustus 2022

Handleiding video-interactiebegeleiding in de kinderopvang

Handleiding video-interactiebegeleiding in de kinderopvang

Video-interactiebegeleiding wordt in het werkveld kinderopvang veelvuldig toegepast. Met name als instrument om het vakmanschap in de pedagogische omgang met kinderen te professionaliseren en om het pedagogisch klimaat van de leefomgeving van het kind te optimaliseren. Deze handleiding beschrijft de toepassing van video-interactiebegeleiding in het peuterwerk en de kinderopvang.

Het kind en zijn ontwikkeling staat altijd centraal bij video-interactiebegeleiding. Op grond van een methodische beeld-voor-beeldanalyse wordt deze ontwikkeling in beeld gebracht. Ook wordt er gereflecteerd op het verantwoord pedagogisch handelen in de ‘praktijk’ in alledaagse situaties, door aan te sluiten bij de ontwikkelingsinitiatieven van de kinderen en door zichtbaar te maken wat en wie het kind bij het opgroeien nodig heeft. Kern daarbij is het bevorderen en ondersteunen van een gezonde sociaal-emotionele en educatieve ontwikkeling van het kind.

Bestellen via SWPBook

Leer en luister tijdens Nieuwspoort Seminar Checklist Kinderopvang – 10 kwartier voor rendement en groei, zie hiervoor de site van het Haags Congresbureau

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.