04:20
02 oktober 2022

Handhaving pakt steeds meer toezichthoudende rol

DORDRECHT – De afdeling Handhaving richt zich steeds meer op haar toezichthoudende rol. Naast organisaties als de politie, de Kansspelautoriteit, Belasting- en Omgevingsdienst worden zij steeds meer ingezet op taken die de gemeente nodig heeft bij de aanpak van criminaliteit.
Leefbaarheid en Veiligheid is een van de speerpunten van het college van B&W. Belangrijk aandachtspunt is het aanpakken van de ondermijnende criminaliteit. Een aantal handhavers van de gemeente Dordrecht is opgeleid om illegale gokactiviteiten te herkennen en daartegen op te treden. Op dinsdag 16 mei zal bestuursvoorzitter Suyver van de Kansspelautoriteit, in aanwezigheid van wethouder Sleeking, de diploma’s uitreiken aan de Handhavers die vanaf nu opgeleid zijn om actie te ondernemen op illegale gokactiviteiten.

Waarom een opleiding voor handhavingsambtenaren?
De Nederlandse Kansspelautoriteit leidt handhavingsambtenaren van handhavingspartners op om gezamenlijk op te kunnen treden tegen illegaal aanbod van kansspelen. In de opleiding komen ook de verschillende verschijningsvormen van kansspelautomaten en gokzuilen aan bod. Daarmee helpt zij met name gemeenten en politie om te handhaven op de aanwezigheidsvergunning bij het aanbod van speelautomaten in horecagelegenheden en speelhallen. In de reguliere opleiding tot Bijzonder Opsporingsambtenaar is slechts summiere aandacht voor de Wet op de kansspelen (Wok). Aanvullende informatie en training is daarom zeer gewenst.
Een ambtenaar van de Kansspelautoriteit geeft de opleiding. Hij verzorgt opleidingen op maat, denkt graag mee en geeft de ambtenaren advies.

Lees verder via Dordrecht.net

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.