05:19
02 oktober 2022

Handhaving dé achilleshiel van de nieuwe Omgevingswet??

Handhaving dé achilleshiel van de nieuwe Omgevingswet??

n de brief van 19 mei 2016 heeft minister Schulz de Tweede Kamer geïnformeerd over het eerste, grote stuk invoeringsregelgeving van de Omgevingswet: de Invoeringswet. In de brief wordt uiteengezet: de contouren, de nadere invulling, het overgangsrecht en het verder proces van de invoeringswet Omgevingswet.

De contouren en nadere invulling van de invoeringswet Omgevingswet

De invoeringswet zal er voor zorgen dat lopende wijzigingen van bestaande wetgeving in de Omgevingswet worden doorgevoerd zoals:

  1. de wet Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH);
  2. de wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de herziening van de mer-richtlijn;
  3. en de wijziging van de Waterwet.

Bij de nadere invulling zijn zeer interessant de (plan)schade en (punitieve = bestraffende) handhaving. De brief gaat verder in op het digitaal stelsel voor informatievoorziening, de binnenplanse en buitenplanse vergunning in het omgevingsplan en een nieuwe opzet voor een vergunningplicht voor bouwactiviteiten.

Lees verder via Aranto

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.