10:18
07 augustus 2022

Handhaving binnen de gemeentelijke dienstverlening; Samen sterk!

De decentralisaties van de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet hebben geleid tot meer taken voor gemeenten. Zij zijn regievoerder geworden voor het sociaal domein. Naast een grotere budgettaire verantwoordelijkheid betekent dit dat gemeenten de eerste overheidslaag zijn voor verbinding met de burger in het sociaal domein. Uit diverse onderzoeken van o.a. de Boston Consulting Group blijkt dat het algemene gevoel van welzijn onder de Nederlanders bijzonder hoog is. Op basis van indicatoren zoals werkloosheid, inkomensverdeling, kwaliteit zorg, veiligheid en vertrouwen in de overheid blijkt ons land wereldwijd op de 2de plaats te staan. Kijkende naar de indicatoren mag gesteld worden dat ons sociale zekerheidsstelsel in grote mate bijdraagt aan het welzijnsgevoel van burgers in Nederland.

Lees verder via Sociaalweb

Zie ook het Onderzoek ProFacto – Toezicht en handhaving door gemeenten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.