07:18
28 juni 2022

Handboek Sociaal calamiteitenplan

Handboek Sociaal calamiteitenplan

Openbare orde en veiligheid vormen wezenlijke elementen in de portefeuille van de burgemeester. Daarom heeft hij of zij bij rampen en calamiteiten een centrale rol. Om rampen – zoals we die doorgaans kennen – te voorkomen en te bestrijden, zijn er draaiboeken.Maar een draaiboek voor het voorkomen en bestrijden van sociale calamiteiten is nieuw. Toch kunnen (dreigende) sociale calamiteiten een grote maatschappelijke impact hebben. Groeiende onrust kan leiden tot spanningen met confrontaties tot gevolg. En dat heeft weer gevolgen voor de openbare orde en veiligheid; een bestuursfacet waarvoor de burgemeester verantwoordelijk is. Bij het voorkomen en zo nodig bestrijden van maatschappelijke onrust zijn nogal wat
partijen betrokken: van organisaties en instellingen tot (groepen) individuele burgers. Dat vraagt om een stevige regie. Als het erop aan komt, kan nu eenmaal geen sprake zijn van vrijblijvendheid.

Lees verder via   SCP – Handboek Sociaal Calamiteitenplan

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.