07:23
23 mei 2024

Haalbaarheid oplossing C2000-problemen onderzocht

Haalbaarheid oplossing C2000-problemen onderzocht

De politie heeft meer tijd nodig om waar mogelijk opvolging te geven aan de eis van de Arbeidsinspectie die verband houdt met het C2000-communicatienetwerk. Eerder heeft de politie haar zienswijze aan de Arbeidsinspectie gegeven. Nu de eis van de inspectie onveranderd is gebleven en definitief is geworden, heeft de politie tijd nodig om te bezien wat daarvan de consequenties zijn. Om die reden maakt de politie bezwaar tegen de eis. De korpsleiding zal de politie-eenheden actief betrekken bij de nog te treffen noodzakelijke maatregelen.

De Arbeidsinspectie heeft geëist dat de korpsleiding de problemen met het C2000-communicatienetwerk voor 8 juni 2024 oplost. Op dit moment kan de politie onder meer nog niet overzien of de door de Arbeidsinspectie gestelde termijn haalbaar is. Daarom is een bezwaarprocedure gestart die er mede toe dient om dat te onderzoeken. Daarmee voorkomt de politie bovendien dat nieuwe handhavingsacties van de Arbeidsinspectie volgen als zij de maatregelen niet (tijdig) of naar behoren treft.

Henk Geveke, vanuit de korpsleiding verantwoordelijk voor C2000: ‘Bezwaar tegen de aanwijzing van de Arbeidsinspectie betekent niet dat we in de tussentijd op onze handen gaan zitten, integendeel. We werken keihard aan de uitvoering van het technische verbeterplan van het ministerie van JenV, die eigenaar van het systeem is. Ook werken we aan het verbeteren van de instructie en opleiding van onze medewerkers. Dit alles gebeurt met extra inzet en urgentie. Die inspanningen gaan zeker leiden tot verbeteringen. Alleen moeten we wel goed bekijken wat daarbij haalbaar is. Het instellen van bezwaar geeft ons die ruimte.’

Lees verder via politie.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *