08:00
16 augustus 2022

Haags prostitutiecentrum naar wensen sekswerkers

Haags prostitutiecentrum naar wensen sekswerkers

Het Haagse stadsbestuur wil in de Sporendriehoek, het gebied tussen treinstations CS, HS en NOI, een moderne prostitutiebranche creëren ‘die hoort bij een grote, internationale stad als Den Haag’. Ook wil het de positie en werkomstandigheden van sekswerkers verbeteren. ‘Bij de ontwikkeling van de nieuwe prostitutiezone zijn de wensen van sekswerkers het uitgangspunt.’

Draagvlak onder sekswerkers
In het coalitieakkoord 2019-2022 is afgesproken dat de beoogde verplaatsing van de raamprostitutie van de Doubletstraat, Hunsestraat en Geleenstraat naar de Sporendriehoek pas mogelijk is als dit tot verbetering van de veiligheid en gezondheid van sekswerkers leidt en de locatie draagvlak heeft onder sekswerkers en hulpverleners.

Lees verder via binnenlandsbestuur.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.