03:16
19 juli 2024

Groot draagvlak voor maatregelen betaalbare huur

Groot draagvlak voor maatregelen betaalbare huur

Veruit de meeste Nederlanders zijn voorstander van ingrijpen door de overheid in de huurprijzen wanneer deze te hoog worden voor de gemiddelde Nederlander en niet meer in verhouding staan tot de kwaliteit van de woning. Dat blijkt uit een opinieonderzoek dat deze week is uitgevoerd onder een representatieve groep Nederlanders in het kader van de Wet Betaalbare huur.

Huurwoningen te duur verhuurd
Door schaarste op de woningmarkt zijn de huurprijzen in de vrije sector de afgelopen vijf jaar fors gestegen. De stijging is het grootst in de Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag (G4). Bij een bewonerswissel bedroeg de maandelijkse huurstijging ruim € 100 in de jaren 2017-2022. In de G4 bedroeg de stijging gemiddeld zelfs € 160 per maand. Steeds meer huurders betalen een huur die niet meer in verhouding staat tot de kwaliteit van de woning die zij huren. Dat geldt zeker voor de middenhuursector. In 2018 had 28% van de middenhuurwoningen een hogere huurprijs dan de maximale huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS). In 2021 was dit aandeel toegenomen tot 41% (bron: WoON 2021).

Draagvlak voor ingrijpen is groot
Om huurders een eerlijke prijs te laten betalen voor hun woning, wil het kabinet de middenhuur reguleren en het WWS dwingend maken. Dit wordt geregeld met het wetsvoorstel Betaalbare huur en een wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte. In een representatief opinieonderzoek is nu gekeken naar het draagvlak hiervoor. Dat blijkt groot te zijn.

Lees verder via sociaalweb.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *