01:31
29 november 2021

Groningse wijkaanpak: sociaal, fysiek en duurzaam

Groningse wijkaanpak: sociaal, fysiek en duurzaam

De wijk staat weer in de spotlights. In juni 2020 pleitten vijftien burgemeesters in het manifest Kom op voor kwetsbare gebieden voor onorthodoxe maatregelen om de opstapeling van problemen in kwetsbare wijken aan te pakken. Leefbaarheidsverschillen tussen wijken nemen al geruime tijd toe en lijken door de coronacrisis te versnellen. Een wijkaanpak waarin bewoners, partijen in de wijk, gemeente en soms ook het Rijk samenwerken kan hier een stokje voor steken. Groningen gaf het goede voorbeeld door al in 2018 in te zetten op een domeinoverstijgende aanpak in vier kwetsbare wijken: Selwerd, Indische Buurt/De Hoogte, Beijum en De Wijert. Inmiddels is de wijkaanpak met steun van het Rijk (Regio Deal en Nationaal Programma Groningen) uitgebreid met nog eens drie wijken. Platform31 sprak met wethouder Roeland van der Schaaf (gemeente Groningen) en ging op zoek naar succesfactoren.

Nederland kent een rijke geschiedenis van werken aan de leefbaarheid in wijken. De laatste twee ‘golven’ waren door het Rijk ingezette programma’s: de stadsvernieuwing vanaf eind jaren zestig en het grotestedenbeleid (of: stedelijke vernieuwing) vanaf midden jaren negentig. Maar sindsdien is gebroken met de trend van door het Rijk geïnitieerde wijkvernieuwingsprogramma’s. Het wijkenbeleid is net als veel ander rijksbeleid het afgelopen decennium grotendeels gedecentraliseerd, waardoor het initiatief nu bij lokale overheden ligt. Gemeente Groningen speelde hierop in door met het coalitieakkoord 2014-2018 het fundament te leggen voor een grootschalig wijkprogramma. De naam Wijkvernieuwing 3.0 is toepasselijk, omdat het een logisch vervolg is op de twee voorgaande wijkvernieuwingsprogramma’s.

Lees verder via platform31.nl

Leren over een preventieve aanpak van ondermijning? Kom 9 juni naar het HCB Seminar De Veilige Gemeente 2021 georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Leren over een Integrale Gebiedsgerichte Aanpak? Kom naar de 2-daagse HCB Cursus die start op 22 juni bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs in Den Haag.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zeventien − drie =