07:19
23 mei 2024

Grondige lokale verkenning nodig tegen ondermijning in de wijk

Grondige lokale verkenning nodig tegen ondermijning in de wijk

Om ondermijning in de wijk aan te pakken, is een brede wijkaanpak nodig waarin het veiligheidsdomein en het sociale domein samenwerken, aldus het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). De organisatie stelde een online boek samen met tien inspirerende praktijkvoorbeelden.

Ondermijning lijkt een toenemend probleem binnen gemeenten, zo schrijft het CCV. Hierbij gaat het om kleinere en grotere misdaden die – meer dan bij reguliere criminaliteit – de grenzen tussen de onder- en bovenwereld overschrijden. Denk aan wietteelt en drugslabs in woonwijken of het inzetten van jongeren voor criminele hand- en spandiensten. Kwetsbare wijken zijn gevoeliger voor ondermijning dan andere wijken, aldus de organisatie. ‘Daar maakt een opeenstapeling van problemen als armoede en achterstand mensen kwetsbaar om als dader of slachtoffer betrokken te raken bij ondermijnende criminaliteit.’

Lees verder via gemeente.nu

Meer leren over een persoonsgerichte aanpak? Kom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2022’ die start op 3 november in Den Haag.

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *