06:04
01 februari 2023

Gezamenlijke stap gezet naar toekomstbestendig basisonderwijs en kinderopvang

Gezamenlijke stap gezet naar toekomstbestendig basisonderwijs en kinderopvang

Gemeente Valkenswaard gaat de komende jaren fors investeren in de vernieuwing van basisscholen. Voor de komende vier jaar staan de Pionier, ’t Smelleken, Agnetendal en de Martinus op de planning.

Op het gebied van onderwijshuisvesting is in Valkenswaard nu sprake van een achterstand. Een aantal scholen staat al een poos in de wachtstand. Op 29 september stelde de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het primair onderwijs/basisonderwijs vast. Door deze vaststelling van het IHP ligt er nu een gedegen plan waarmee de huidige knelpunten structureel worden aangepakt. Zo knelt het bij de oudere scholen bijvoorbeeld ook op zaken als ‘fossiele brandstoffen’ en ‘frisse lucht’, onderwerpen die door de klimaat- en Coronacrisis hoog op de agenda staan.

“Optimaal ontwikkelen in gezonde en veilige omgeving”
Een IHP beschrijft het beleid van de gemeente voor de huisvesting van de (basis)scholen op haar grondgebied. Het geeft voor de komende 15 jaar aan welke investeringen de gemeente doet in gebouwen voor onderwijs en kinderopvang. Het IHP is tot stand gekomen in overleg met de schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de kosten van nieuwe schoolgebouwen. Mieke Theus, wethouder onderwijs: “Ik ben erg blij met dit besluit, dat betekent dat we een inhaalslag kunnen gaan maken. Dat verdienen de kinderen in onze gemeente, de ouders/verzorgers, leerkrachten en schoolbesturen. Zo kan er het gewenste onderwijs gegeven worden in schoolgebouwen die weer van deze tijd zijn. Het is belangrijk dat kinderen in een gezonde en veilige omgeving de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Natuurlijk zouden we het liefst alle scholen in één keer aanpakken maar dat is gewoon onmogelijk. Nu ligt er een goed stappenplan wat voor iedereen duidelijkheid geeft.”

Schoolbesturen dragen zorg voor de realisatie van gebouwen en de instandhouding ervan, inclusief binnen– en buitenonderhoud. Ron Schoonhein, groepsdirecter RBOB De Kempen: “Het opstellen van het IHP is een intensief traject geweest, maar het eindresultaat is een realistisch, visierijk en gedragen plan. Uiteraard hebben alle partijen concessies moeten doen, maar eigenlijk alleen qua prioritering. Op het belangrijkste doel van het IHP, een lange termijnvisie op onderwijshuisvesting en integrale kindcentra, was er vanuit alle betrokken partijen consensus. Iedereen wil de beste ontwikkelmogelijkheden voor de kinderen van Valkenswaard.”

Lees verder via valkenswaard.nl

Op zoek naar inspiratie voor je team op de basisschool, kinderopvang of IKC? En hoe je daarbij klantenergie, medewerker-energie en kind-energie benut? Kom 15 maart naar Utrecht voor de Nationale Directeurendag Kinderopvang & Basisonderwijs 2022 – Energieke Klantgerichte Organisaties georganiseerd door het Haags Congres Bureau en ondersteund door BMK.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *