08:42
19 april 2024

Expired: Geweldplegers in trein vaak bekend bij politie

Expired: Geweldplegers in trein vaak bekend bij politie

Wie zijn de plegers van geweld tegen NS-personeel? Vaak zijn zij in beeld bij de politie als verdachte van andere incidenten. Er zijn verschillende typen geweldplegers te onderscheiden, die hun eigen benadering vragen. Van het sluiten van toegangspoortjes tot trainingen om risicosituaties te herkennen.

‘Een 28-jarige treinreiziger heeft een conducteur mishandeld omdat hij een boete kreeg voor zwartrijden. Hij sloeg, schopte en bespuugde de conducteur die er weliswaar geen lichamelijk letsel aan overhield maar wel heel erg was geschrokken. De politie heeft de reiziger aangehouden.’ Het is een willekeurig nieuwsbericht dat talloze varianten kent.  Ongeveer twee derde van de geweldsincidenten is als verbaal geweld te kwalificeren

NS-personeel is regelmatig slachtoffer van allerlei vormen van geweld. De bureaus Beke en Bruinsma hebben in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie het geweld onderzocht. Wat zijn de kenmerken van de geweldsincidenten en hoe kunnen de geweldplegers getypeerd worden? De bevindingen van het onderzoek bieden input voor de vraag hoe aan een situationele en dadergerichte aanpak kan worden vormgegeven.

ONDERZOEK

Over geweldpleging in het algemeen is veel geschreven. Dat staat in contrast met wat er bekend is over geweld binnen de context van het openbaar vervoer en specifiek de Nederlandse Spoorwegen (NS). Aanhaken bij bestaande kennis is om die reden lastig. Het onderzoek heeft een zo breed mogelijke opzet gehad. Als eerste zijn alle geweldsincidenten uit 2014 geanalyseerd zoals die zijn vastgelegd door de NS. Dat zijn er 1412. Deze analyse brengt de hotspots en hot times in beeld evenals de mate waarin er sprake was van alcohol‐ en drugsgebruik ten tijde van het incident. Met een steekproef uit deze incidenten is vervolgens gekeken of:

  • er wapens zijn gebruikt;
  • een delict alleen of in een groep is gepleegd en;
  • de dader als verwarde persoon kan worden aangemerkt.

Bij deze geregistreerde geweldsincidenten is in de politieregistraties naar de verdachten gezocht. Dat heeft uiteindelijk een onderzoeksgroep opgeleverd van 379 personen. Van hen zijn de criminaliteitsgegevens opgevraagd. Dat gebeurde via HKS/BVH en het Centraal Justitieel Incassobureau. Ook is hun sociaal profiel in kaart gebracht.

Lees verder via

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *