02:57
17 mei 2022

Geweld tegen vrouwen: feiten en cijfers

Geweld tegen vrouwen: feiten en cijfers

Geweld tegen vrouwen is een mensenrechtenschending die op grote schaal voorkomt met veel schadelijke gevolgen voor het slachtoffer maar ook voor de maatschappij. Met de inwerkingtreding van het Europese Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (de zogeheten Istanbul Conventie) op 1 maart jl. is de Nederlandse overheid de verplichting aangegaan om dit geweld met beleid en wetgeving niet alleen te bestrijden, maar ook te voorkomen. Om dit beleid te kunnen vormgeven zijn betrouwbare feiten en cijfers over de specifieke risico’s onontbeerlijk.

Lees verder via Atria

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.