11:52
25 juni 2022

Georganiseerde criminaliteit is als een besmettingsproces

Georganiseerde criminaliteit is als een besmettingsproces

We weten nog te weinig over hoe jongeren betrokken raken in de georganiseerde criminaliteit en hoe ze daarin doorgroeien. Bureau Beke boog zich over de literatuur en onderzocht projecten in Nederland. Zo kan wetenschappelijke kennis makkelijker in de praktijk landen. “Voor de jonge aanwas gelden heel andere risicofactoren dan voor de ‘rising stars’. Het lastige is, in de literatuur is nog niet veel naar die rollen gekeken.”

Hoe komen jongeren terecht in de georganiseerde criminaliteit en hoe groeien ze erin door? Heel veel onderzoek is daar niet naar gedaan, in Nederland noch elders. Vooral over adolescenten en jongvolwassenen in criminele samenwerkingsverbanden is maar weinig bekend. Maar de problemen van een parallelle werkelijkheid van georganiseerde criminaliteit in de zwakkere wijken, dringen zich op. Het snelle geld dat daarmee gepaard gaat, trekt kwetsbare jongeren aan. Daarom heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid speciale aandacht voor deze jongeren en zet het in op een preventieve aanpak vanuit het Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit, kortweg BOTOC.

Lees verder via ccv-secondant.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.