05:15
07 december 2022

Gemeentes en de toezicht paradox: wat kunnen ze eraan doen?

Toezicht en handhaving worden vaak als problematisch ervaren. Als het goed gaat dan wordt toezicht en handhaving vaak ervaren als een extra kostenpost, onnodig en te duur. Echter, wanneer er zich een incident of calamiteit voordoet worden er al snel verwijten gemaakt richting het toezicht en wordt de vraag gesteld of dit goed is uitgevoerd. Dit is de toezicht paradox.

Deze ‘toezicht paradox’ was vorige week ook te zien aan tafel bij het tv-programma Pauw. Dhr. van Duykeren, directeur van Security Company, was hier te gast. Security Company verzorgt voor veel evenementen en concerten de beveiliging. Zo ook van het concert van Ariana Grande in Manchester waar vorige week in de openbare ruimte vlak naast de Arena een gruwelijke aanslag plaats vond. Van Duykeren vertelt dat er voor elk event een profiel wordt gemaakt. Hierbij wordt in acht genomen wie de bezoeker is, wat voor soort evenement het is en op welke locatie. Op basis hiervan wordt de mate van beveiliging bepaald. Dat inzetplan wordt vervolgens voorgelegd aan de organisator van het evenement.

Bij het concert van Ariana Grande was vooraf geen verhoogde dreiging op te merken. Pauw laat een fragment zien waarin concertgangers hun verbazing uiten over de mate van toezicht en beveiliging. Hier is de toezicht paradox terug te zien; door de gebeurtenissen bij het concert van Ariana Grande wordt door velen de beveiliging als niet toereikend ervaren. Wanneer er een zwaardere beveiligingscheck plaats had gevonden en er geen sprake was geweest van een aanslag hadden de concertgangers zich waarschijnlijk negatief geuit over de strenge en onnodige beveiliging.

Lees verder via Handhavingsacademie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.