11:29
15 augustus 2018

Gemeenten scoren slecht bij milieueffectrapportages

Gemeenten scoren slecht bij milieueffectrapportages

Het aantal aangevraagde milieueffectrapportages (m.e.r.) met belangrijke tekorten is in 2017 significant gestegen. Zeven op de tien werden vorig jaar door de Commissie m.e.r. afgekeurd, tegenover 63 procent een jaar eerder. Vooral gemeenten blijven in gebreke, provincies en rijk doen het beter.

Uitstoot onderschat
‘We zien dat veel gemeenten worstelen met de effecten van hun uitbreidingsplannen op Natura2000-gebieden’, zegt directeur Veronica ten Holder van de Commissie m.e.r. in een toelichting op het jaarverslag 2017. ‘Ze onderschatten vaak de extra stikstofuitstoot die ruimtelijke plannen teweegbrengen. De effecten daarvan worden vervolgens onvoldoende meegewogen in het m.e.r.’ De kanttekeningen van de commissie resulteerden soms in aangepaste versies van het m.e.r., waarna alsnog 80 procent van de aangeleverde rapportages kon worden goedgekeurd.

Lees verder via binnenlandsbestuur.nl

Meer leren over de Omgevingswet? Kom naar de Nieuwspoort Seminarreeks ‘Juridische Update 2018’ voor overheidsjuristen die start op 21 september in Den Haag. Korting voor leden VOM en een aantal andere verenigingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *