05:54
20 mei 2022

Gemeenten bundelen krachten voor moderne persoonsregistratie

Gemeenten bundelen krachten voor moderne persoonsregistratie

Nu minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft besloten om de operatie BRP stopt te zetten, is er een initiatief ontstaan om ervoor te zorgen dat realisatie van een moderne persoonsregistratie voor gemeenten de komende jaren mogelijk blijft. Een groep gemeenten waaronder Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Den Haag en Haarlem is opgestaan samen met de NVVB, VNG en KING om ervoor te zorgen dat niet al het tot nog toe verrichte (denk)werk rondom een moderne persoonsregistratie verloren gaat. Dat resulteerde in een initiatief met als werktitel ‘Gemeentelijke Verenigde Registratie van persoonsgegevens’. Inmiddels is op basis van dit initiatief opdracht gegeven om dit jaar een oriëntatie uit te voeren en ervoor te zorgen dat realisatie van een moderne persoonsregistratie voor gemeenten in de komende jaren mogelijk blijft.

Lees verder via Digitale Overheid

Ook de regels over uw omgang met gegevens, informatie en documenten veranderen voortdurend. De Wet Openbaarheid van Bestuur is aangescherpt en moet u nu wel of niet al iets met het wetsvoorstel Wet Open Overheid? In 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen door de AVG; de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gezien de grote wijzigingen dient u zich er nu al op voor te bereiden. Weet u bijvoorbeeld wanneer u een datalek moet melden?

Tijdens de door het Haags Congres Bureau georganiseerde Seminarreeks ‘De Juridische Overheid 2018’  krijgt u in 4 compacte middagseminars  theoretische kaders aangereikt, start 21 september.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.