09:44
12 april 2024

Expired: Gemeenten aan zet bij bevordering gezondheid statushouders

Een goede gezondheid helpt statushouders om sneller en beter te integreren en participeren. Het is belangrijk dat gemeenten hierin de regie nemen, het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders ondersteunt daarbij.

Welzijn en gezondheid zijn voor statushouders van groot belang om mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving. Een goede gezondheid draagt bij aan het vinden van werk en het opdoen van sociale contacten. Of andersom: wie niet gezond is, kan niet meedoen en daardoor in de problemen komen. Met mogelijk overlast tot gevolg. Denk aan verwarde personen op straat of schuldenproblematiek. Het is daarom belangrijk dat gemeenten de regie nemen en een plan ontwikkelen om de gezondheid en veerkracht van statushouders te bevorderen. Vervolgens kunnen zij dit verbinden met de andere domeinen, zoals wonen, integratie en participatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *