06:09
06 december 2023

Gemeente wil zwerfjongeren helpen met problemen

Jongeren belanden niet zomaar op straat. De praktijk leert dat de meeste dak- en thuisloze jongeren kampen met ‘meervoudige problematiek’: ze hebben schulden, gaan niet meer naar school en hebben problematische familierelaties. Het helpen van deze groep jongvolwassenen vraagt dus om een ‘integraal plan van aanpak’, zoals dat in beleidstaal heet.

Wethouder Simone Kukenheim (Jeugd, D66) maakte een plan om dak- en thuisloze jongeren te helpen. Ze zet allereerst in op preventie, het voorkomen van problemen. “Volgens de wet ben je op je achttiende volwassen. Dan krijg je allerlei verplichtingen, zoals het betalen van zorgpremie. Veel jongeren weten dat niet en bouwen dan meteen na hun achttiende verjaardag een schuld op.”

Zorgverzekering
Daarom zijn afspraken gemaakt met zorgverzekeraars om jongeren in een kwetsbare positie al voor hun achttiende verjaardag te informeren over een zorgverzekering. Ook wordt de schuldhulpverlening die speciaal is toegespitst op jongeren uitgebreid.

Lees verder via

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *