02:07
04 december 2023

Expired: Gemeente aansprakelijk voor identiteitsfraude door datalek

HARDERWIJK – Mocht een burger van gemeente Harderwijk slachtoffer worden van identiteitsfraude dankzij het datalek, kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden. Wel moet worden aangetoond dat dit ten gevolge is van het lek.

Dit staat onder meer in de antwoorden die het college heeft gegeven op de schriftelijke vragen van Gemeentebelang. In december werd een laptop van een medewerker van een leverancier die voor de gemeente werkzaamheden verricht is gestolen. Het betreft werkzaamheden die zijn gerelateerd aan de uitvoering van de Wet WOZ (Wet waardering onroerende zaken). De leverancier meldde dat mogelijk gegevens van inwoners en bedrijven van de gemeente Harderwijk uit het jaar 2015 – 2016 op deze laptop hebben gestaan.

De betrokken leverancier heeft aangifte gedaan bij de politie en een melding bij de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) gedaan. Aanvullend onderzoek heeft helaas geen uitsluitsel gegeven welke informatie op de laptop stond. Er was geen back-up beschikbaar van de gestolen laptop.

De gemeente kan niet uitsluiten dat gegevens op de laptop door onbevoegden kunnen worden benaderd of dat de gegevens zijn vernietigd. Zij heeft daarom melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens van een datalek, zoals bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Het kan gaan om namen, adressen, geboortedata, burgerservicenummers en bedrijfsinschrijvingen.

De gemeente zegt in gesprek te gaan met de leverancier om te zorgen dat deze de zaken op orde heeft. Met organisaties hanteert de gemeente de algemene inkoopvoorwaarden. Nieuw daarin is de bewerkersovereenkomst die is toegevoegd. Hierin staat hoe er om moet worden gegaan met persoonsgegevens. De gemeente is momenteel bezig een inhaalslag te maken om de bestaande contracten ook van bewerkersovereenkomsten te voorzien. Deze overeenkomst was met de leverancier nog in onderhandeling toen het datalek plaatsvond.

Bron: Harderwijkerkrant

De regels over de omgang met gegevens, informatie en documenten veranderen voortdurend! Leer meer hierover tijdens de Praktische seminarreeks De Juridische Gemeente – De belangrijkste wetswijzigingen in theorie en praktijk  voor gemeentejuristen en juridisch adviseurs, start 22 maart

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *