04:00
29 november 2023

Geluksroute biedt hulp aan kwetsbare mensen middels eigen kracht

‘De huidige zorg is ingesteld op problemen en klachten, diagnose en behandeling. Maar bij zeer kwetsbare groepen, blijkt die aanpak onvoldoende. Een goed alternatief is het om deze mensen aan te spreken op wat zij zelf ervaren als welbevinden, passie en intrinsieke motivatie.’ Dat stelt gedragswetenschapper Laura Weiss, die op 13 oktober promoveerde aan de Universiteit Twente.

Weiss heeft zich in haar proefschrift de interventie ‘Geluksroute’ onderzocht. Deze interventie richt zich op een kwetsbare groep met diverse risicofactoren voor een laag welbevinden: eenzaamheid, chronische gezondheidsklachten en een lage sociaaleconomische status. Weiss: ‘De meesten mensen in deze groep kunnen door hun meestal meervoudige chronische ziektes, zoals reuma of diabetes, niet meer werken en zijn in een sociaal isolement terecht gekomen. Ze ontvangen meer en meer zorg, zonder verder te komen in hun leven.’

Eigen kracht

De bedoeling van de Geluksroute is om mensen te activeren om hun eigen kracht te gebruiken, in plaats van te focussen op wat ze niet meer kunnen, zodat ze weer kunnen integreren in de maatschappij. Dit wordt bereikt door deelnemers samen met een getrainde consulent te laten ontdekken wat hun passie is. De volgende stap in de methodiek is om te starten met een activiteit die bij deze passie aansluit. Omdat deelnemers aan de Geluksroute vaak weinig financiële middelen hebben, krijgen ze eenmalig een budget van vijfhonderd euro. Overigens is dit budget niet altijd nodig omdat sommige deelnemers hun passie bijvoorbeeld vinden in vrijwilligerswerk.

Eenzaamheid

In haar onderzoek splitste Weiss de 108 deelnemers in een interventiegroep en een controlegroep. De interventiegroep ging aan de slag met de Geluksroute, de controlegroep kreeg de traditionele probleemgerichte zorg. Bij beide groepen bleek het welbevinden toe te nemen en namen depressieve symptomen en gevoelens van eenzaamheid af. Op andere punten blijkt de Geluksroute echter duidelijk beter te werken. Weiss: ‘Deze deelnemers bleken meer tevreden over hun contacten met de consulent en de manier waarop zij werden aangesproken. Daarnaast rapporteerden duidelijk meer mensen positieve effecten.’

Lees verder via Zorg en Welzijn – Geluksroute biedt hulp aan kwetsbare mensen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *