07:51
03 december 2022

Gegevensuitwisseling in het sociaal domein

Gegevensuitwisseling in het sociaal domein

Privacy en gegevensuitwisseling in het sociaal domein zijn twee zaken die lastig combineren. Van gemeenten wordt aan de ene kant gevraagd dat ze integraal werken, over de schotten van de verschillende rechtsgebieden heen kijken naar de burger in al zijn facetten. Doen wat nodig is en maatwerk bieden zijn veel gehoorde uitgangspunten. Aan de andere kant kunnen de verschillende afdelingen van de gemeente achter die schotten de beschikbare informatie over die burger niet zomaar met elkaar delen op grond van privacywetgeving. Deze regelgeving is complex en niet eenvoudig toe te passen. Hoe kun je het integraal werken nu zo inrichten dat je en efficiënt werkt en ook de privacyregels in acht neemt? Dat is een vraag die bij veel gemeenten speelt.

Lees verder via sociaalweb.nl

Meer leren over de AVG? Kom naar de Nieuwspoort Seminarreeks ‘De Juridische Overheid 2018’ die start op 21 september.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.