12:37
22 februari 2024

Geen verjonging en verharding jeugdcriminaliteit, toch zorgen

Geen verjonging en verharding jeugdcriminaliteit, toch zorgen

De jeugdcriminaliteit neemt al jaren af. Toch blijft een heel kleine groep zorgen baren. Zij plegen routineus vermogensdelicten met soms bruut geweld. Emeritus hoogleraar Ido Weijers pleit ervoor met een doordachte aanpak hun criminele routine te stoppen.

In de media verschijnen regelmatig berichten die de indruk wekken dat de jeugdcriminaliteit momenteel sterk toeneemt (zie Weijers, Ferwerda, & Roks, 2021). Het lijkt erop dat steeds meer jongeren op steeds jongere leeftijd in de serieuze criminaliteit belanden en niets ontziend overvallen plegen en geweld gebruiken. Soms wordt zelfs gesproken van een nauwelijks meer te beheersen probleem.

Een dergelijk beeld is echter volstrekt misplaatst. Precies het omgekeerde is het geval. Er is juist al jarenlang sprake van een spectaculaire afname van de jeugdcriminaliteit. Vast staat dat de criminaliteit sinds 2007 over de hele linie van jong tot oud sterk is afgenomen (Van der Laan, 2022). Volgens alle beschikbare bronnen is de criminaliteit van jongeren de afgelopen jaren zelfs nog harder gedaald dan de criminaliteit door volwassenen.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Meer leren over de integrale aanpak van verwarde personen, veelplegers en stelselmatige daders? Kom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2022’ die start op 3 november in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Leren en reflecteren als burgemeester, wethouder, hoofd van politie, officier van justitie of hoofd OOV op veiligheidsthema’s als mensenhandel, cybercime, maatschappelijke onrust en ondermijning? Kom vanaf 9 februari 2023 naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ in Den Haag georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met oa prof. dr. Bob Hoogenboom, prof. dr. Jon Schilder en prof. dr. Janine Janssen.

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *