06:28
18 januari 2022

Geen burgerparticipatie zonder buurtinfrastructuur

Geen burgerparticipatie zonder buurtinfrastructuur

Willen we burgerparticipatie op peil houden in de nasleep van de coronacrisis, dan is het zaak om niet te bezuinigingen op de sociale voorzieningen in armere wijken. Dat is één van de lessen die getrokken kan worden uit het onlangs verschenen proefschrift van socioloog Gijs Custers, die de sociale klassenstructuur van Rotterdam onder de loep nam.

Gelaagdheid
In zijn promotieonderzoek ‘De nieuwe verdeelde stad: Klassentransformatie, burgerparticipatie en buurtcontext’ bekijkt Gijs Custers, inmiddels een postdoc onderzoeker aan de Erasmus Universiteit, de stad op macro- en microniveau.

Lees verder via binnenlandsbestuur.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

7 + 19 =