10:24
27 juni 2022

G4S-handhavers onder gemeentelijke regie in Almere

In Almere is gekozen voor een unieke aanpak van stadstoezicht. Een kernteam van zes gemeentelijke handhavers en een operationeel manager stuurt een team van 55 G4S-handhavers aan. Het grote voordeel van deze oplossing is voor de gemeente: meer professionele handhavers met hetzelfde budget. Deze bijzondere organisatievorm bestaat nog maar een paar jaar. Teamleider Stadstoezicht Martin Lolkema van de gemeente Almere was er vanaf het ontstaan bij. “Toen ik in 2008 met stadstoezicht begon, werkten we met negen milieu-inspecteurs, die allemaal een eigen bus hadden en daarmee op meldingen in hun stadsdeel afgingen of eigen initiatieven ontplooiden. De sfeer was er één van ‘vrijheid, blijheid’ en de effecten van deze inzet waren nauwelijks meetbaar.” Tegelijkertijd gebruikte de gemeente toezichthouders van de Stichting Veiligheidszorg Almere, die werkgelegenheid bood aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Een denkfout”, vindt Lolkema. “Handhaven is een vak. Je bereikt dat niet door zomaar iemand een uniform aan te trekken. De toezichthouders hadden vrijwel geen bevoegdheden en stonden niet allemaal even sterk in hun schoenen. En dat hadden de Almeerders snel genoeg door. Almere groeide in die tijd uit tot een stad met meer dan 150.000 inwoners, met alle voordelen en nadelen van dien, en helaas ook straatoverlast. Toenmalig burgemeester Annemarie Jorritsma was op een gegeven ogenblik klaar met de versnippering van de verschillende handhavings- en toezichtonderdelen. Zij wilde de regie bij de gemeente en een integrale aanpak van veelvoorkomende ergernissen en overlast op straat en besloot dat er een volwaardig stadstoezicht moest komen. Aan mij de taak om dit op te zetten.”

Lees verder via Beveiligingnieuws –  G4S-handhavrs onder gemeentelijke regie in Almere

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.