06:56
07 december 2022

Feiten & cijfers: leefomstandigheden van kinderen met een migratieachtergrond

Het databoek van Kinderen in Tel (KIT) brengt al jaren de leefomstandigheden van kinderen onder de 18 in Nederland in beeld. Voor KIS zijn deze cijfers nu uitgesplitst naar de migratieachtergrond van kinderen en jongeren. Het rapport belicht vier thema’s: armoede, eenoudergezinnen, werkloosheid en jeugdzorg. Opvallend is dat kinderen onder de 18 met een migratieachtergrond bijna zes keer zo vaak opgroeien in armoede als kinderen met een Nederlandse achtergrond. Het armoederisico is het grootst onder kinderen met een Antilliaanse, Marokkaanse en overige niet-westerse achtergrond. Jeugdigen met een migratieachtergrond wonen vaker in een eenoudergezin en zijn ruim drie keer zo vaak werkloos. Desondanks maken ze minder gebruik van jeugdzorg dan kinderen met een Nederlandse achtergrond. Het rapport bevat nuttige informatie voor met name beleidsmakers van gemeenten die maatregelen op het gebied van armoedebeleid, toegang tot de jeugdhulp en het tegengaan van discriminatie op de stage- of arbeidsmarkt willen aanscherpen. De cijfers in dit rapport hebben grotendeels betrekking op 2015, sommige onderdelen zijn aangevuld met cijfers van andere jaren om trends zichtbaar te maken.

Lees verder via KIS

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.