12:16
09 februari 2023

Factsheet Kopen en verkrijgen van alcohol door jongeren – Drank- en Horecawet

Factsheet Kopen en verkrijgen van alcohol door jongeren – Drank- en Horecawet

In deze factsheet combineren worden de resultaten van 2 afzonderlijke reeds uitgevoerde onderzoeken gecombineerd. Het nationale nalevingsonderzoek van 2015 en een nationaal vragenlijstonderzoek onder jongeren naar kooppogingen van alcohol. Gecombineerd leveren deze twee onderzoeken belangrijke aanvullende informatie op.

Overmatig alcoholgebruik op jonge leeftijd kan zowel direct als ook later in het leven leiden tot gezondheidsproblemen zoals blijvende hersenschade en een verhoogde kans op verslaving. Een belangrijke voorspeller voor het drinkgedrag van jongeren is de beschikbaarheid van alcohol in hun omgeving; hoe hoger de beschikbaarheid, hoe hoger het alcoholgebruik. Om gezondheidsschade van het drinken op jonge leeftijd te beperken is in de Drank- en Horecawet een leeftijdsgrens van 18 jaar opgenomen. De mate waarin deze wet het alcoholgebruik van jongeren daadwerkelijk kan beïnvloeden hangt af van de mate waarin deze wet worden gehandhaafd en nageleefd.  Bovendien hebben, naast de commerciële verkoopkanalen voor alcohol, ook sociale bronnen een grote invloed op het alcoholgebruik
van jongeren.6,7 Om het alcoholgebruik onder jongeren te kunnen verminderen is een
integrale aanpak noodzakelijk waarin beleid, regelgeving, handhaving, bewustwording en
educatie de commerciële en sociale beschikbaarheid van alcohol voor jongeren inperken. Er is echter nog weinig bekend over de mate waarin deze factoren moeten worden   gecombineerd om te komen tot de hoogst mogelijke gezondheidswinst bij jongeren. Waarop moet men zich specifiek richten als het gaat om handhaving van de leeftijdsgrens voor  alcohol of preventie van alcohol bij jongeren?Lees verder via Ministerie VWS – Kopen en verkrijgen van alcohol door jongeren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *