05:12
18 augustus 2022

Factsheet Familiegroepsplan beschikbaar

Het familiegroepsplan is een belangrijk instrument in de Jeugdwet. Daarin is vastgelegd dat gezinnen de mogelijkheid krijgen een familiegroepsplan op te stellen, samen met familie, vrienden en anderen uit de sociale omgeving van de jongere. Hierover is nu een factsheet beschikbaar.

De Jeugdwet beoogt dat gezinnen zoveel mogelijk zelf (en met hun netwerk) problemen in de opvoed- en opgroeisituatie aanpakken. Daarbij voeren ouders en jeugdigen de regie over de hulp die zij nodig hebben.

De factsheet beantwoordt vragen als:

  •     Wat is een familiegroepsplan?
  •     Wat staat in de Jeugdwet over het familiegroepsplan?
  •     Welke vormen zijn er voor het opstellen van het familiegroepsplan?
  •     Hoe ondersteunt de gemeente het maken van het familiegroepsplan?
  •     Wat betekent het familiegroepsplan voor de gemeentelijke toegang?
  •     Wat betekent het familiegroepsplan voor aanbieders?
  •     Wat is de rol van het familiegroepsplan bij gesloten plaatsingen?

Lees verder via

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.