06:04
18 januari 2022

Extra tijd nodig voor besluitvorming Omgevingswet

Extra tijd nodig voor besluitvorming Omgevingswet

De voorgenomen inwerktredingsdatum van de Omgevingswet van 1 januari 2022 komt mogelijk in gevaar. Er is namelijk extra tijd nodig om tot gedegen besluitvorming over de inwerkingtredingsdatum te komen. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) in een voortgangsbrief aan beide Kamers.

De minister wil samen met de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen een zorgvuldig besluit nemen over de precieze inwerkingtredingsdatum. De komende weken gaan overheden bekijken of de Omgevingswet op de geplande datum van 1 januari 2022 in werking kan treden. De minister noemt in haar brief al alternatieve inwerkingtredingsdata van 1 april 2022 of 1 juli 2022, voor het geval dat een alternatieve planning meer garantie biedt voor een verantwoorde inwerktreding.

Lees verder via publiekdenken.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zes + negen =