07:45
27 juni 2022

Extra onderwijsgelden vragen om betere publieke verantwoording

Extra onderwijsgelden vragen om betere publieke verantwoording

Vanuit de politiek en de maatschappij klinkt al jaren een roep om betere publieke verantwoording in de onderwijssector, die meer inzicht dient te bieden in de prestaties en de besteding van publieke middelen. Onderwijsinstellingen onderschrijven het nut en de noodzaak daarvan, maar ondervinden barrières die het tempo remmen waarin verbetering plaatsvindt.

In februari 2021 kondigde het kabinet een Nationaal Programma Onderwijs aan met €8,5 miljard euro om de opgelopen onderwijsachterstanden tijdens de coronacrisis weer in te halen. Aan dit bedrag zijn afspraken voor verantwoording en monitoring verbonden. De Algemene Rekenkamer wees in een brief aan de Tweede Kamer op het belang dat onderwijsinstellingen niet alleen informatie over resultaten verzamelen, maar dat zij deze informatie ook zelf kunnen koppelen aan financiële informatie over de uitgaven van de extra gelden op schoolniveau. Zo wordt informatie over het bereiken van maatschappelijke doelen ook sturingsinformatie voor de onderwijsinstellingen zelf. Die roep om betere publieke verantwoording is niet nieuw en de praktijk van verantwoording is weerbarstig.

Lees verder via platformoverheid.nl

Meer leren van Thecla Goossens, Loes van Wessum en Bregje Spijkerman over leiderschap? Kom naar de HCB Seminarreeks ‘Leiderschap in Kinderopvang, Basisonderwijs en IKC’ die start op 13 oktober.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.