09:05
03 oktober 2022

Extra geld naar veiligheid

Extra geld naar veiligheid

In de Miljoenennota 2022 maakt het kabinet 524 miljoen euro extra vrij voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Een groot deel van dit geld wordt gebruikt om de samenleving en onze economie weerbaarder te maken tegen criminele invloeden. Het geld dat voor de politie is bestemd, wordt ingezet om de aanpak van de georganiseerde criminaliteit verder te versterken en voor een eerste noodzakelijke capaciteitsuitbreiding binnen het stelsel Bewaken en Beveiligen. Maar voor een structurele versterking van de politie is meer nodig.

Korpschef Henk van Essen: ‘Met de extra middelen voor de aanpak van ondermijning kan de bestrijding van ondermijnende criminaliteit verder worden verstevigd en de druk op de collega’s met bewakings- en beveiligingswerkzaamheden op termijn worden verlicht. Dat is een goede stap. Maar voor een structurele versterking van de politie is meer nodig: ruim 600 miljoen euro voor de komende jaren. Al langer vragen wij de formerende partijen oog te hebben voor voldoende en vaste investeringen in de politie en veiligheid, in de rechtsstaat. Dit betekent dat naast geld voor de aanpak van ondermijning er juist ook financiële middelen moeten gaan naar aanwezigheid van de politie in de wijk, cybercrime en digitalisering. Dat verdient Nederland!’

Fundament versterken
In een gezamenlijke verklaring stellen de regioburgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politie dat de gepresenteerde begroting een structurele investering is in de aanpak van de georganiseerde criminaliteit en toegang tot het recht. ‘Dit is een belangrijke stap die de demissionaire minister zet’, aldus de drie ketenpartners. ‘Helaas zien wij tegelijkertijd dat deze investering niet voldoende is om het fundament van de organisaties in de strafrechtketen duurzaam te versterken. Investeringen daartoe door een nieuw kabinet zien wij liever vandaag dan morgen.’

Lees verder via politie.nl

Meer leren over ondermijning? Kom 18 november 2021 naar het HCB Seminar ‘De Veilige Gemeente 2021 – Ondermijnende georganiseerde criminaliteit vanuit een Europees perspectief’ met o.a. Luud Geerlings, coördinator EURIEC, Han Moraal, Nederlands lid in het college van Eurojust en Secretaris-generaal IAP, Eric van der Schild, Project Manager Europol Financial Intelligence Public Private Partnership [EFIPPP] en Chair of the EFIPPP Steering Group en Frank van Summeren, adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.