01:29
22 maart 2023

Extra flexwoningen kwetsbaren door versnellingsactie Utrecht

Extra flexwoningen kwetsbaren door versnellingsactie Utrecht

Het deze zomer tijdelijk voorrang geven aan de huisvesting van statushouders blijkt in de gemeente Utrecht ook goed uit te pakken voor andere kwetsbare doelgroepen. Door een ‘deal’ met de Veiligheidsregio Utrecht, de provincie en het rijk kwam er ruimte en geld voor 1.000 extra tijdelijke woningen.

Onderdeel van bredere Regiodeal Flexwonen
Door het besluit en allerlei extra inspanningen werden in 4 weken tijd 450 statushouders gehuisvest. Maar de actie maakte ook onderdeel uit van een bredere Regiodeal Flexwonen met de Veiligheidsregio Utrecht, de provincie Utrecht en het rijk.

Procedures sneller doorlopen
De status ‘tijdelijke’ woning, maakt het mogelijk de benodigde procedures sneller te doorlopen, waardoor er eind dit jaar naar verwachting al tussen de 800 en 900 van deze ‘tijdelijke’ woningen kunnen worden opgeleverd.

Lees verder via vng.nl

Meer leren over de integrale aanpak van verwarde personen en stelselmatige daders? Kom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2023’ die start op 25 mei in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *