04:11
29 februari 2024

Experimenteren met nieuwe aanpak wijkteams in vijf wijken

Experimenteren met nieuwe aanpak wijkteams in vijf wijken

Om de effectiviteit van wijkteams te vergroten starten dit najaar vernieuwende experimenten in vijf wijken in Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad. Die experimenten moeten er voor zorgen dat mensen nog beter worden geholpen als ze hulp nodig hebben op het gebied van de zorg, jeugdhulp, armoede, werk of schulden. Sociaal werkers moeten snel kunnen handelen en ruimte hebben om beslissingen te nemen. Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vinden het belangrijk dat gemeenten hun wijkteams nog verder ontwikkelen.

Botsende uitgangspunten van verschillende wet- en (gemeentelijke) regelgeving en de bijbehorende regeldruk zijn nog te vaak een obstakel voor wijkteamprofessionals om maatwerk te bieden aan kwetsbare inwoners. Sociaal werkers uit wijkteams kunnen beter worden toegerust.

Experimenten
Omdat wijkteams meer slagkracht nodig hebben dan nu vaak het geval is en botsende uitgangspunten van regelgeving soms in de weg zitten, gaan vijf wijken aan de slag met experimenten. Daarbij krijgen wijkteamprofessionals meer mogelijkheden om maatwerk te bieden aan kwetsbare huishoudens en de regeldruk wordt verminderd. Afhankelijk van de lokale ambities kunnen gemeenten aanvullend meer experimenten starten. De contouren voor de experimenten zijn geschetst door de steden. Gemeenten, Rijk en betrokken (lokale) partijen werken de komende periode de precieze vorm van de experimenten uit. Doel is het zoeken naar oplossingen voor de geconstateerde knelpunten.

Lees verder via Schulinck.nl –  Experimenteren met nieuwe aanpak wijkteams in vijf wijken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *