01:34
05 december 2022

Europese Agenda Stad verlengd en versterkt

Europese Agenda Stad verlengd en versterkt

De Europese stedelijke agenda loopt nog ten minste 5 jaar en wordt gemoderniseerd en versterkt. Dat is afgesproken in het Ljubljana Agreement, dat de EU-ministers voor stedelijke ontwikkeling vandaag hebben aangenomen. Dit is goed nieuws voor de invloed van steden en regio’s op EU-beleid en -regelgeving.

Partnerschap met nationale regeringen en Europese instellingen
De Urban Agenda for the EU werd in 2016 onder Nederlands voorzitterschap van de EU in het leven geroepen om de positie van steden en regio’s bij EU-beleid en -regelgeving te vergroten. In de Urban Agenda werken partijen van EU- tot lokaal niveau in partnerschappen op gelijke voet samen aan betere regelgeving, betere financiering en betere kennisdeling voor Europese steden.

Deze bestuurlijke innovatie levert steden een plek op aan tafel in Brussel, en concrete resultaten op het gebied van bijvoorbeeld innovatief aanbesteden, migratie, mobiliteit, digitale transitie en klimaatadaptatie. Het gaat om partnerschap en dat is wat de VNG en Nederlandse gemeenten willen: een echt partnerschap met nationale regeringen en met de Europese instellingen.

Lees verder via vng.nl

Leren over een Integrale Gebiedsgerichte Aanpak? Kom naar de 2-daagse HCB Cursus die start op 25 januari 2022 bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs in Den Haag.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.